Bestuur en Commissies
Bestuur  (per 16-4-2022)
Bestuurslid Functie jaar van
aftreden
P.F. van der Hammen voorzitter 2024
J.W. Heshusius secretaris 2025
Vacature penningmeester 2026        
S.L.G.M. Wijffelaars wedstrijdsecretaris 2023
A.M. van Lunszen vicevoorzitter 2022
A.M. van de Pol lid en a.i. penningmeester 2023        
C.J. van Kerkwijk lid 2025  
M.I. Moorjani lid 2025        

Secretariaat
J.W. Heshusius
Wilhelminastraat 26a
2411 CZ Bodegraven
telefoon: 06-30223012
e-mail: secretaris @ sgs-cricket.nl

Ledenadministratie  
M. Ingelse
Hyacinthlaan 27
5551 AS  Dommelen
telefoon: 040-2018026
e-mail: ledenadministratie @ sgs-cricket.nl

Penningmeester
A.M. van de Pol (adinterim)
IBAN bankrek. nr.: NL45ABNA0555069737 t.n.v. penningmeester SGS Cricket Club
telefoon: 06 2251 3177
e-mail: penningmeester @ sgs-cricket.nl


Wedstrijdsecretariaat  
S.L.G.M. Wijffelaars / A.M. van Lunszen
D.A. Coster
e-mail:   wedstrijdsecretaris @ sgs-cricket.nl
Commissies  (per 18-4-2022)
Commissie Senioren Onderlinge
secretaris e-mail: h.noorhoff @ gmail.com
Aanmelden voor wedstrijden: onderlinge @ sgs-cricket.nl
A.M. van de Pol (voorzitter en bestuursgedelegeerde), H.H.G. Noorhoff (secretaris/opstellingen),
D.A. Coster (penningmeester), H.A. Kasam
Toercommissie
 
e-mail: toercie @ sgs-cricket.nl
J.W. de Vroe (voorzitter), S.L.G.M. Wijffelaars (penningmeester Toercommissie), T.G.J. Straten,
M.I. Moorjani  (bestuursgedelegeerde)
Golfcommissie
e-mail: golfcie @ sgs-cricket.nl
J.W. Gorter (secretaris), F.R.M. Braam (golfbanen),
A.M. van Lunszen (penningmeester en bestuursgedelegeerde)
Contactcommissie
e-mail: contactcie @ sgs-cricket.nl
R.E. Kruijshoop (voorzitter), D.A. Coster, mw. A. van der Starre, W.G. Reman, P.F. van der Hammen (bestuursgedelegeerde)
Historie- en Archiefcommissie
e-mail: jwheshusius @ kpnplanet.nl
A.M. van  de Pol (voorzitter), J.W. Heshusius (secretaris en bestuursgedelegeerde),  L.W.G. Hartong (archivaris), D.G.F. Noorhoff, T.A. Westendorp, R..E. Kruijshoop
Commissie Communicatie en Werving
e-mail: apolmssn @g mail.com
Vacature (voorzitter), R.E. Kruijshoop,  A.M. van Lunszen (bestuursgedelegeerde), D.G.F. Noorhoff,
H.H.G. Noorhoff
Kascommissie  A.H.A. de Neef (2023), D. Awadhpersad (2024) en R.W. Herklots (2025)
Website: www.sgs-cricket.nl
e-mail: redactie @ sgs-cricket.nl
R.E. Kruijshoop en R.E. van den Berg van Saparoea
R.G. Ingelse's Still Going Strong Stichting voor Gehandicapten  (per 23-10-2021)
Bestuursleden E.D. Ohm (voorzitter), M. Ingelse (secretaris-penningmeester), A.M. van Lunszen (lid)
IBAN bankrekening nummer : NL64ABNA0498651576
Hulp bij verzendingen van goederen H.H.G. Noorhoff, mw. I. van der Elst